ONZE PROJECTEN

Initiatieven van de vrouwenorganisatie E.D.I.


Alle leden van E.D.I. krijgen een
geit. Ze krijgen deze geit echter niet zo maar … Het eerstgeboren lammetje moeten ze op hun beurt weer doorgeven aan een ander vrouw van de gemeenschap. Of het lammetje wordt verkocht en E.D.I. doet met de opbrengst aan liefdadigheid voor de gemeenschap. Met de geit kunnen ze dan verder kweken en een eigen kleine veestapel aanleggen. Voor hen werkt dit als een spaarpotje. Op het moment dat ze een "grote" uitgave moeten doen, bijvoorbeeld er is iemand ziek, ... dan kunnen ze een geitje verkopen en hebben ze extra geld.

Bovendien krijgen ze ook allemaal een ecologisch kookvuur. Een ecologisch kookvuur heeft alleen maar voordelen in vergelijking met hun traditioneel "driestenenvuur". Lees ons uitgebreid artikel als je graag meer wil weten.

Afhankelijk van hun noden kunnen de vrouwen beroep doen op volgende steunmaatregelen:

 • E.D.I. geeft microkredieten aan vrouwen die een klein handeltje willen opstarten.
 • De vrouwen die in een hutje wonen waarvan het dak niet regendicht is, mogen dit laten herstellen.
 • Bij de zadenbank kunnen ze terecht voor zaden tijdens het zaaiseizoen. Ze vullen deze dan zelf opnieuw aan met hun oogst.
 • Voor hen die willen zijn er vakopleidingen zoals "vlechten van winkelmanden", "zeep maken" en "ecologische kookvuren produceren". De komende jaren worden er opleidingen naaien en een alfabetiseringscursus georganiseerd.
 • In hun eigen maniokmolen malen ze hun maniok tegen een eerlijke prijs. Ook de andere dorpsbewoners kunnen hier terecht, zo genereren ze inkomsten voor de vereniging.
 • De vrouwen bewerken samen het gemeenschappelijke veld en beslissen zelf wat ze met de opbrengst doen. Verkopen of hun eigen voorraad verder aanvullen.
 • Via de lokale radio en met infosessies sensibiliseren ze de gemeenschap over familieplanning. De infosessies gaan op verschillende locaties door om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
 • Hun koopwaar vervoeren ze met hun eigen pirogue (houten kano) met buitenboordmotor. Zo gaan ze nu naar wekelijkse markten die vroeger onbereikbaar waren.
 • Met hun eigen bromfiets verzorgen ze nood-transport. Bovendien verhuren ze deze als taxi zodat ze een inkomen genereren.
 • Een eigen vissersboot die ze verhuren tegen een deel van de vangst zorgt voor extra proteïnes op tafel.
 • Er is een herbebossingsprogramma waarbij scheuten gratis uitgedeeld worden aan de dorpsbewoners om ze te planten op hun eigen terrein. Het volgende seizoen zullen er ook fruitbomen gekweekt worden. Ze starten met mandarijn en sinaasappel en in een volgende fase komen er ook mango- en avocadobomen.


Onderwijs voor kinderen van kwetsbare gezinnen

Het jaarlijks schoolgeld dat moet betaald worden is voor veel gezinnen telkens weer een financiële aderlating. Het te betalen schoolgeld is dan ook één van de redenen waarom kinderen niet naar school gaan. Zeker voor alleenstaande moeders is het moeilijk om deze kosten te dragen, alhoewel zij ervan overtuigd zijn dat scholing belangrijk is om hun kinderen de nodige kansen te geven in hun verdere leven.
Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we het schoolgeld betaald van 60 kinderen. Deze kinderen komen allen uit gezinnen die het moeilijk hebben om financieel de eindjes aan mekaar te knopen.