Hoe draagt Rugendo bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDGs)

Wat zijn Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)?

De SDGs zijn 17 doelstellingen die door de Verenigde Naties, in 2015, werden vastgelegd om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030". Deze 17 doelstellingen gelden voor alle landen. Het gaat dus niet alleen over 'hulp' van rijke landen aan arme landen.
Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". De SDGs hebben verder onder meer ook aandacht voor gezondheid, onderwijs, mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat.

Aan welke SDGs dragen onze projecten bij?

image-2019-03-25jpg
SDG 5 - Gendergelijkheid:
Onze belangrijkste doelgroep zijn vrouwen die we via onze projecten ondersteunen om zelfstandiger in het leven te staan. Zodat ze zelf hun lot in eigen handen kunnen nemen.

SDG17jpg
SDG 17 – Partnerschap:
Samen met hun streven we, op termijn, naar financiële onafhankelijkheid zodat ze ook zonder onze ondersteuning nieuwe projecten kunnen starten.

SDG1jpg
SDG 1 – Geen armoede:
Door het microkediet, de pirogue en de opleidingen kunnen de mamans voor een bescheiden inkomen zorgen. Daarmee kunnen ze in hun basisbehoeften voorzien.

SDG2jpg
SDG 2 – Geen honger:
De zadenbank (en op termijn hun eigen veld) verzekeren de mamans van voldoende en gevarieerd voedsel voor henzelf en hun gezin.

SDG3jpg
SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn:
Voldoende voedsel en basisbehoeften waaraan voldaan is, is een eerste vereiste voor een goede gezondheid. De bromfiets moet de mamans en hun kinderen verzekeren van een snel transport naar de kliniek in geval van nood.

SDG4jpg
SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs:
Door ons schoolgeldprogramma kunnen 60 kinderen naar school, in een nieuw uniform. Veel van de mamans kunnen voor hun eigen kinderen het schoolgeld betalen door het mircrokrediet.

Om mee te werken aan de SDGs hoef je niet naar het Zuiden te trekken.

De keuzes die je hier maakt, bepalen mee hoe de rest van de wereld er uit ziet. De uitlaatgassen van onze auto’s zorgen voor droogte of meer regen in andere landen. Waardoor het risico bestaat dat de lokale bevolking hun huizen moeten verlaten omdat er onvoldoende eten is.
Zo hebben de acties elders ook impact op onze leefwereld. Als we zorgen voor voldoende kansen en opportuniteiten voor de jeugd in Afrika, dan voelen zij niet de drang om ergens anders hun leven te gaan opbouwen. Er zouden al heel wat minder vluchtelingen zijn.
Het maakt dus niet uit waar er aan de SDGs gewerkt wordt, we leven immers allemaal op dezelfde wereld.